Over de ZorgZoeker

De Palliatieve ZorgZoeker is een website van de Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) in samenwerking met Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Het is bedoeld om professionals een overzicht te bieden van het zorg- en hulpaanbod in de palliatieve zorg en de beschikbare bedden in hospicevoorzieningen.

Doel

De ZorgZoeker is de sociale kaart van organisaties en zorgverleners met landelijk en regionaal zorg- en hulpaanbod in de palliatieve zorgverlening. (Huis-)artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners kunnen er opzoeken wat er aan hulp en ondersteuning te vinden is en dit samen met de patiënt en zijn naasten doornemen. Voor veel regio’s is ook de actuele beschikbaarheid van vrije bedden in hospices en palliatieve units opgenomen.

Zoekmogelijkheden 

In de database van de ZorgZoeker zijn gegevens opgenomen van bijvoorbeeld hospicevoorzieningen, psychosociale zorg, geestelijk verzorgers, inloophuizen, mantelzorgondersteuners, rouw- en verliesbegeleiders, wensstichtingen, etc.  

Er kan op verschillende manieren worden gezocht: 

  • Op  type organisatie 
  • Via (vrij) zoeken op trefwoord of naam 
  • In de eigen omgeving door te filteren op postcode of op netwerkregio. 
  • Op beschikbare vrije bedden in hospicevoorzieningen. 

Kwaliteit

De Netwerken Palliatieve Zorg verzorgen het regionaal beheer en de actuele informatie over beschikbare bedden in de hospicevoorzieningen. Deze informatie is alleen te vinden als het netwerk in de regio hieraan mee doet.  

In aanvulling op het regionaal beheer wordt voor bepaalde gegevens gebruik gemaakt van de Verwijsgids Kanker. Voor het beheer van de gegevens wordt van dezelfde database gebruik gemaakt. Ook met andere partijen worden afspraken gemaakt over het landelijk beheer. Zo verzorgt bijvoorbeeld het Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg de specifieke informatie over kinderpalliatieve voorzieningen.

Publicatie gegevens 

De ZorgZoeker wordt ontsloten via Palliaweb  en de specifieke netwerksites daarbinnen. . Daarnaast heeft het een verbinding met de App PalliArts en is een patiëntenversie te vinden op www.overpalliatievezorg.nl. In een vervolgstadium is de zorgzoeker ook rechtstreeks toegankelijk via www.palliatievezorgzoeker.nl.