Contact

De ZorgZoeker is een website in ontwikkeling. Er wordt voortdurend gewerkt aan uitbreiding en verbeteringen. Uw suggesties of opmerkingen zijn welkom.

Voor uw suggesties, verbeteringen of voor het doorgeven van mogelijk onjuiste informatie, kunt u contact opnemen met de helpdesk van PZNL via: helpdesk@pznl.nl.